Show menu

RŠ Sebastjana Soviča

ROKOMETNA ŠOLA SEBASTJANA SOVIČA

Naslov: Ravne 7, 3325 Šoštanj

Matična številka: 4024222000

Davčna številka: SI 66905532

Kontakt: 041 333 987

E-mail: rs.sebastjana.sovica@gmail.com

Društvo Rokometna šola Sebastjana Soviča, v sodelovanju z RK Gorenje Velenje, že sedmo leto zapored, od septembra 2010, v športno dejavnost vključuje mnogo otrok od 1. do 6. razreda osnovne šole ter jim nudi kvaliteten program razvoja telesnih sposobnosti in osebnostnih lastnosti.


Od začetka šolskega leta 2016/17 pa vsaj do konca sezone 2018/19 bo naša rokometna šola sodelovala z RK Gorenje Velenje. Delovali bomo usklajeno, pod skupno celostno podobo, igralci bodo še bolj stalno in usmerjeno prehajali v vrste velenjskega kluba, organizirali bomo interno ligo za najmlajše, skupni portfelj mladih rokometašev pa skušali približati številki 400 rokometno aktivnih otrok v lokalnem okolju.


V tem šolskem letu izvajamo rokometno vadbo na OŠ KDK Šoštanj, POŠ Topolšica, POŠ Škale, OŠ Gorica Velenje, OŠ Gustava Šiliha Velenje, OŠ Mozirje ter OŠ Nazarje in omogočamo ustvarjanje rokometnih veščin 180 otrokom. Vadba poteka pod budnim očesom šestih strokovno usposobljenih vaditeljev rokometa v telovadnici 2-krat tedensko skozi celo šolsko leto.

OŠ KDK Šoštanj POŠ Topolšica POŠ Škale OŠ Gorica
1. in 2. razred
ob ponedeljkih in četrtkih od 13.00 do 14.00
3., 4. in 5. razred
ob ponedeljkih in sredah od 13.00 do 14.00
6., 7., 8. in 9. razred
ob torkih od 14.30 do 16.00 in četrtkih od 14.00 do 15.00
1., 2., 3. in 4. razred
ob torkih od 13.15 do 14.15 in petkih od 13.15 do 14.15
1., 2., 3. in 4. razred
ob sredah in petkih od 13.00 do 14.00
1., 2. in 3. razred
ob ponedeljkih in sredah od 13.50 do 14.50
4. in 5. razred
ob torkih in petkih od 13.50 do 14.50
OŠ Gustava Šiliha Velenje OŠ Mozirje OŠ Nazarje
1., 2., 3., 4. in 5. razred
ob ponedeljkih od 15.30 do 16.15 ter sredah in petkih od 15.30 do 16.30
1., 2., 3., 4. in 5. razred
ob torkih in četrtkih od 15.00 do 16.00
1. in 2. razred
ob torkih od 13.35 do 14.35 in četrtkih od 13.30 do 14.30

Fantom in dekletom, starim od 6 do 12 let, nudimo možnost seznanitve ter ukvarjanja s to atraktivno in nacionalno uspešno športno panogo. V rokometni šoli mladostnik svojo energijo sprošča na zdrav, varen, igriv ter strokovno voden način, hkrati pa tke prijateljske vezi s sovrstniki iz širše okolice, v kateri že vrsto let uspešno vzgajamo mlade športnike, ki se radi družijo tudi na rokometnih turnirjih in poletnem rokometnem taboru.


Glavni namen Rokometne šole Sebastjana Soviča je popularizirati rokomet med mladimi, jim ponuditi kvalitetno vadbo in vključene vadeče usmerjati v zdrav način življenja, športen način obnašanja ter varen način preživljanja prostega časa.


Otroci začetniki v okviru vadbe spoznavajo »rokometno abecedo« ter s sovrstniki preko raznih elementarnih iger pridobivajo pomembne gibalne izkušnje. Razvijajo koordinacijo, orientacijo v prostoru, natančnost, gibljivost ter pripravljajo telo za kasnejši razvoj moči, hitrosti in vzdržljivosti. Seznanijo se z igranjem »mini rokometa« in se preko igre naučijo metanja na gol, podajanja, lovljenja, vodenja žoge, preigravanja, osnov igre v obrambi in drugih veščin rokometne igre.


Rokometna šola poleg tedenske vadbe postreže tudi z raznimi presenečenji za otroke, z organizacijo srečanj z vrhunskimi rokometaši ter prirejanjem turnirjev, na katerih lahko spremljamo napredek otrok. Ob koncu leta, v mesecu decembru, v Društvu Rokometne šole Sebastjana Soviča pripravimo dan odprtih vrat ter izdamo priročen koledar s fotografijami otrok naše rokometne šole, ki ga kot darilo poleg majice z logotipom društva prejme vsak naš član. Konec šolskega leta že tradicionalno organiziramo rokometni tabor, ki se je izkazal za posrečeno obliko zaključka celoletne vadbe. Namen tega 4-dnevnega aktivnega oddiha je otrokom ponuditi nepozabno počitniško doživetje ter na prijeten način nadgraditi skozi šolsko leto pridobljeno rokometno znanje. Na taboru vsak mali športnik brezskrbno uživa v rokometnih veščinah ter neokrnjeni naravi, se pod budnim očesom usposobljenih pedagogov, trenerjev ter zdravstvenega osebja druži s sovrstniki in vrhunskimi rokometaši, se zabava, tke nova poznanstva ter se veliko nauči o rokometni igri.


Namen in cilji rokometne šole so navdušiti otroke za udejstvovanje v športu, promovirati športni način obnašanja in zdrav način življenja, spodbuditi zavedanje nacionalne identitete ter odnosa do državnih simbolov in športnih reprezentanc, razvijati osnovne motorične sposobnosti, spremljati napredek udeležencev v rokometnem znanju in motoričnih sposobnostih, doseči medijsko prepoznavnost in odmevnost rokometne šole ter zagotoviti zadovoljstvo udeležencev, njihovih staršev, organizatorjev, sodelavcev, pokroviteljev, da bodo sodelovali tudi v prihodnje.


V rokometni šoli bodoči rokometaši oblikujejo in razvijajo stališča, navade, načine ravnanja, razvijajo gibalne sposobnosti, ustvarjajo gibalno osnovo za različne športne panoge ter pridobivajo osnovne rokometne elemente (podajanje, lovljenje in vodenje žoge, streljanje na gol s tal in iz skoka, osnove branjenja in igre v obrambi).

 

Naše delo in trud bi bila brez razumevanja in pomoči lokalne skupnosti brez pomena, zato se iskreno zahvaljujemo vsem, ki nam na kakršen koli način omogočate rokometno vadbo, s čimer kažete na zavedanje, da je športno udejstvovanje otrok, kar se da pestro in raznoliko, izrednega pomena za njihov zdrav razvoj.

Osa pika