Show menu

Igralec

5

Gaj Guček

Igralna pozicija: levo krilo

Osa pika